Home       Contact
      
   
   
   
   
    
 
Cauta pe site
 
Autentificare membrii

Etica noastră

Grupul ENGIE

Grupul ENGIE in România

DEPOMURES

Management

Valori

Etica noastră


DEPOMUREȘ isi construiește strategia de business și practicile profesionale pornind de la convingerea că o companie durabilă este o companie etică.

Pentru DEPOMUREȘ, etica constă în aplicarea concretă a ceea ce este acceptabil din punct de vedere moral sau conform valorilor, într-o situaţie dată.

DEPOMUREȘ isi fondează politica de etică şi conformitate pe patru principii:
 1. A acţiona în conformitate cu legile şi reglementările
 2. Angajaţii companiei trebuie să respecte, în orice circumstanţe, legile şi reglementările în vigoare, cât şi regulile de deontologie profesională aplicabile profesiei lor.

 3. A înrădăcina o cultură a integrităţii
 4. Integritatea presupune evitarea oricărei situaţii susceptibile a crea un conflict între interesele personale şi cele ale companiei. Prin aceasta se asigură şi întăreşte convingerea că avem obligaţia de a respecta anumite valori fundamentale, care au menirea de a contribui la asigurarea unui climat de încredere, constituind un antidot pentru practicile de corupţie.

 5. A dovedi loialitate şi onestitate
 6. Pentru DEPOMUREȘ, calitatea unei relaţii de afaceri, de parteneriat, se bazează înainte de toate pe loialitatea şi onestitatea participantilor, în special cu privire la executarea contractelor, întrucât aceste calităţi presupun că angajaţii companiei îşi respectă angajamentele cu stricteţe. De fiecare dată când comunică, în intern sau în extern, angajaţii o fac cu bună credinţă, într-un spirit constructiv, având grijă să transmită o informaţie sinceră, precisă şi completă.

 7. A-i respecta pe ceilalţi
 8. Acest principiu face referire mai ales la respectarea drepturilor omului, a demnităţii şi singularităţii persoanei, cât şi a culturii locale. El se aplică în egală masură bunurilor materiale şi imateriale aparţinând terţilor.

Aceste patru principii se aplică:

 • Tuturor angajaților și entităților Grupului ENGIE
 • Cliențior DEPOMUREȘ si altor persoane interesate (ex. investitori, parteneri, furnizori, prestatori, subcontractori sau organizații non-guvernamentale)
 • Societății în ansamblu

Descărcare:

Carta etică

Ghidul de practici etice

Planul de vigilență al Grupului ENGIE

ENGIE Group vigilance plan

Referențial de integritate

Integrity referential

Referențial privind drepturile omului

Human rights referential

Referențial de conformitate etică

Ethics compliance referential