Home       Contact
      
   
   
   
   
    
 
Cauta pe site
 
Autentificare membrii

Program de conformitate

În calitate de operator al DÎSGN Târgu-Mureş, asigurăm desfăşurarea activităţii de înmagazinare subterană a gazelor naturale, în condiţii obiective, transparente şi nediscriminatorii, în conformitate cu legislaţia în vigoare. În acest context, am stabilit un Program de conformitate, ce are ca scop stabilirea unor reguli complementare pentru asigurarea excluderii oricărui comportament discriminatoriu în relaţiile cu participanţii la piaţă şi asigurarea obiectivului de independenţă al companiei noastre, prin trasarea unor principii cadru de lucru, stabilirea clară a obligaţiilor angajaţilor, întreprinderea de măsuri pentru implementarea principiilor convenite şi monitorizarea gradului de respectare a programului.

Programul de conformitate al Depomureş poate fi consultataici.

Pentru fiecare măsură cuprinsă în Programul de conformitate, am stabilit responsabilitățile pentru ducerea sa la îndeplinire, precum și calendarul de implementare.

Planul de acțiuni privind Programul de conformitate al Depomureş 2019 poate fi consultataici.

Raportul privind respectarea Programului de Conformitate 2018 poate fi consultataici.