Home       Contact

Site-ul depomures.ro
Acesta este primul site al societatii noastre. A fost lansat in aceasta varianta la data de 1 noiembrie 2004 si are ca scop deservirea cu informatii a celor interesati.


Ciclul de inmagazinare 2011/2012


Ciclul de inmagazinare 2012/2013


Ciclul de inmagazinare 2013/2014


Ciclul de inmagazinare 2014/2015


Ciclul de inmagazinare 2015/2016


Ciclul de inmagazinare 2016/2017


Ciclul de inmagazinare 2017/2018


Ciclul de inmagazinare 2018/2019


Informatii de interes public

      
   
   
   
   
    
 
Cauta pe site
 
Autentificare membrii

Securitate Industriala

Incidenţa Seveso III

Depomureş, în calitate de operator al depozitului Târgu Mureş de înmagazinare subterană gaze naturale, depozit localizat intravilan şi extravilan Târgu Mureş (deasupra centurii Târgu Mureş, Calea Sighişoarei) aduce la cunoştinţa publicului:

- Raportul de securitate, validat de autorităţile locale responsabile de aplicarea Directivei Seveso III şi transpusă în legislaţia română prin Legea nr. 59/2016.
- Inventarul substantelor periculoase

Raportul de Securitate revizuit, are la bază identificarea și analiza riscurilor potenţiale specifice, precum şi capacitatea de răspuns a operatorului în vederea asigurării:

- informării oportune a populaţiei şi a autorităţilor publice locale;
- intervenţiei de urgenţă, în mod organizat şi într-o concepţie unitară, pentru prevenirea, limitarea şi înlăturarea consecinţelor evenimentului;

Comunitate

Cerintele legale care derivă din Directiva Seveso III contribuie la îmbunătăţirea nivelului de siguranţă a comunităţilor aflate în vecinătatea amplasamentului depozitului Târgu Mureş de înmagazinare subterană gaze naturale. O atenţie specială este acordată următoarelor zone aflate în imediata vecinătate a depozitului: cartierul Belvedere, strada Viile Dealu Mic, strada Viile 1 Mai, strada Valea Rece și strada Jean Monnet.