Home       Contact
      
   
   
   
   
    
 
Cauta pe site
 
Autentificare membrii

Standard de performanță

Începând cu data de 01 octombrie 2022 a intrat în vigoare Ordinul ANRE nr. 76 / 2022 privind aprobarea Standardului de performanță pentru activitatea de înmagazinare subterană a gazelor naturale. Acesta reglementează cerințele minime de calitate pentru serviciul de înmagazinare subterană a gazelor naturale în depozite, precum și modalitatea de urmărire și evaluare a performanței activității operatorilor de înmagazinare.

Conform acestui Ordin, DEPOMUREȘ, în calitate de OÎ al DÎSGN Târgu-Mureș, are obligația de a publica pe pagina proprie de internet următoarele documente:

Raport_privind_nivelul_de_realizare_a_indicatorilor_de_performanta_a_serviciului_de_inmagazinare(2023).pdf

Standard_de_performanta_aprobat_prin Ordin_ANRE_nr. 76 _2022.pdf

Evidenta_limitarilor_si_a_intreruperilor_planificate_si_neplanificate(2023).pdf