Home       Contact
      
   
   
   
   
    
 
Cauta pe site
 
Autentificare membrii

Proiecte de Interes Comun

Proiectul Depomureș privind depozitul de înmagazinare subterană a gazelor naturale Târgu-Mureș, promovat pe lista Proiectelor de Interes Comun la nivel european, co-finanţat prin Mecanismul pentru Interconectarea Europei (Connecting Europe Facility – CEF)

În anul 2013, proiectul Depomureș privind depozitul de înmagazinare subterană a gazelor naturale Târgu-Mureș a fost declarat Proiect de Interes Comun (PIC), în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 347/2013, urmând să contribuie la implementarea coridoarelor şi zonelor prioritare din domeniul infrastructurilor de gaze, acesta fiind menţinut pe toate listele subsecvente (actualizate o dată la 2 ani), inclusiv pe lista a 5-a adoptată la data de 19 noiembrie 2021.

Criza energetică ce a apărut în anul 2021 şi instabilitatea geopolitică în regiune cauzată de conflictul armat din Ucraina, care a erodat siguranţa aprovizionării cu energie şi a determinat preţuri la energie fără precedent, demonstrează încă o dată că riscurile privind siguranţa aprovizionării cu energie depăşesc graniţele unei singure ţări sau regiuni, fiind de natură să afecteze întreaga Uniune Europeană. În acest context, depozitele de înmagazinare au un rol esenţial în asigurarea siguranţei aprovizionării cu energie, la preţuri suportabile, prin furnizarea suplimentară de gaze în caz de cerere mare sau perturbări ale furnizării.

Pentru a stimula dezvoltarea infrastructurilor energetice transeuropene prin implementarea unor proiecte cu potenţial strategic, Uniunea Europeană a alocat un buget total de 5,84 miliarde Euro pentru perioada 2021-2027, prin Mecanismul pentru Interconectarea Europei (Connecting Europe Facility – CEF), inclusiv sub formă de granturi gestionate prin Agenția Executivă Europeană pentru Climă, Infrastructură și Mediu (CINEA).

Prin Programul CEF Energy, promotorii de proiecte au posibilitatea de a accesa fonduri europene pentru finanțarea proiectelor care au obținut în prealabil statutul de Proiecte de Interes Comun (PIC) la nivelul UE, condiționat de îndeplinirea unor criterii de eligibilitate.

Astfel, la data de 4 septembrie 2023, Depomureş a depus o Cerere de finanţare în cadrul apelului de proiecte CEF Energy lansat de CINEA la data de 18 aprilie 2023, ce viza implementarea activităţilor necesare finalizării Fazei 1 a proiectului PIC, având ca obiectiv principal edificarea propriilor instalaţii de comprimare care să deservească depozitul atât la injecţia gazelor în depozit cât şi la extracţia acestora în vederea livrării în SNT, concomitent cu creşterea capacităţii active a depozitului până la 400 Mil.m3 şi a capacităţilor de injecţie/extracţie până la 3,5 Mil.m3/zi.

La data de 8 decembrie 2023, Depomureş a fost notificată oficial de către Comisia Europeană (prin CINEA) cu privire la obţinerea unei asistenţe financiare europene sub forma de grant în valoare de 12,77 Mil.Eur, contractul de finanţare fiind semnat la data de 26 martie 2024.

Broşură informativă PIC Depomureş

Brochure Depomureş PCI

Notă : Responsabilitatea pentru conţinutul prezentei publicaţii revine integral DEPOMURES S.A. şi nu reflectă neapărat opinia Uniunii Europene.