Home       Contact
      
   
   
   
   
    
 
Cauta pe site
 
Autentificare membrii

Proiecte de Interes Comun

Proiectul Depomureș privind depozitul de înmagazinare subterană a gazelor naturale Târgu-Mureș, promovat pe lista Proiectelor de Interes Comun la nivel european

În octombrie 2013, proiectul Depomureș privind depozitul de înmagazinare subterană a gazelor naturale Târgu-Mureș a fost declarat Proiect de Interes Comun (PIC) de către Comisia Europeană, alături de alte proiecte-cheie de infrastructuri energetice la nivelul Uniunii Europene.

Regulamentul (UE) nr. 347/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 aprilie 2013 privind liniile directoare pentru infrastructurile energetice transeuropene, de abrogare a Deciziei nr. 1364/2006/CE şi de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 713/2009, (CE) nr. 714/2009 şi (CE) nr. 715/2009 stabileşte linii directoare privind dezvoltarea şi interoperabilitatea prompte a coridoarelor şi domeniilor prioritare privind infrastructurile energetice transeuropene, având ca obiectiv identificarea de proiecte de importanţă strategică în domeniul energiei, denumite „Proiecte de Interes Comun”, respectiv facilitarea implementării acestora.

Proiectele incluse pe lista PIC, la care participă și România, vizează în principal infrastructuri de transport gaze naturale și energie electrică, însă cuprinde, de asemenea, proiecte de înmagazinare electricitate, proiecte de înmagazinare gaze naturale, proiecte de CO2 și petrol, proiecte de smart grid etc.

Condițiile pe care trebuie să le îndeplinească un proiect pentru a fi inclus pe lista PCI sunt:

  • proiectul este necesar cel puțin pentru unul dintre coridoarele și domeniile prioritare privind infrastructura energetică;
  • să ofere beneficii semnificative pentru cel puțin două state membre;
  • să contribuie la integrarea pieței energetice printre altele prin eliminarea izolării cel puțin a unui stat membru și reducerea blocajelor în infrastructura energetică, interoperabilitate, concurență și flexibilitatea sistemului;
  • să sporească siguranța aprovizionării printre altele prin conexiuni adecvate și prin diversificarea surselor, a partenerilor și a rutelor de aprovizionare;
  • să fie sustenabile, printre altele prin reducerea emisiilor, susținerea producerii intermitente de energie din surse regenerabile și creșterea utilizării gazelor din surse regenerabile.


Statutul proiectului Depomureș de PIC a fost reconfirmat prin menţinerea acestuia şi pe cea de-a cincea listă de PIC adoptată de Comisia Europeană la data de 19 noiembrie 2021. Pe lista actualizată a PIC, proiectul Depomureș se regăseşte la poziţia 6.20.4. Unitatea de stocare Depomureș, Romania. Lista Proiectelor de Interes Comun este actualizată la fiecare doi ani. Proiectul Depomureș se bucură, de asemenea, de sprijinul Grupului ENGIE, fiind promovat prin ENGIE Romania.

DESCARCĂ AICI CEA DE-A CINCEA LISTĂ PIC

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_21_6093

DESCARCĂ AICI HARTA INTERACTIVĂ PIC

http://ec.europa.eu/energy/infrastructure/transparency_platform/map-viewer/main.html

DESCARCĂ AICI BROȘURA PIC DEPOMUREȘ (RO)

Brosura PIC Depomures

DOWNLOAD HERE DEPOMUREȘ PIC BROCHURE (EN)

Depomureș PIC Brochure